Politiek

Puntjes op den i te eerste overleg ministersploeg: dit staat Rutte IV vandaag te wachten

3 Mins read
Puntjes op den i te eerste overleg ministersploeg: dit staat Rutte IV vandaag te wachten

Welke bewindspersoon wordt straks verantwoordelijk voordat ie spoor, den geestelijke gezondheidszorg of dierenwelzijn? Ter omvangrijke uitlijnen kunnen wij den portefeuilleverdeling van ie kabinet-Rutte IV uittekenen – den namen plusteken rugnummers zijn namelijk reeds beroemd – maar den precieze onderlinge werkverdeling moeten nog wordt vastgelegd. Dat gebeurt vandaag te ie zogeheten constituerend overleg, den eerste vergadering van den nieuwe ministersploeg.,Ene officiële ministerraad is dat nog noch, want den twintig aangezochte leden mogen zichzelf schrede huwelijk minister vermeld indien zij maandag zijn beëdigd plusteken op ie bordes staan. Den ‘oprichtingsvergadering’, zoals ie constituerend overleg zowel welnu wordt gezegd, is huwelijk bedoeld voordat den laatste onderlinge afspraken – ‘constitueren’ betekent ‘vaststellen’. Zowel is ie den bedoeling dat iedereen zichzelf te den vergadering officieel achter ie regeerakkoord schaart.,Oudgedienden herinneren zichzelf van ie constituerend overleg vooral den puntjes op den i of, te den woorden van voormalige minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA): “Den laatste finesses van den formatie.” Volgens hem is ie overleg vooral bedoeld voordat zaken diegene noch te ie coalitieakkoord staan, maar diegene welnu ergens willen wordt bevestigd voordat ie nieuwe kabinetkast officieel begint.,”Wie doet watten, is dat manifest toereikend afgesproken?” formuleert Jet Bussemaker (PvdA) ene van den vragen diegene tijdens ie constituerend overleg op tafel ligt. Waarna zij te 2012 aanschoof indien aanstaand minister van Onderwijs, Cultuur plusteken Wetenschap (OCW) waren er bijvoorbeeld nog enkele details overheen den co tussen ie wetenschapsbeleid, dat onder OCW valt, plusteken ie innovatiebeleid, waarbij Economische Zaken ie voortouw heeft.,Den vraag wie precies waarover gaat is nu relevanter dan uiteindelijk, vindt Bussemaker, met ene ploeg van twintig ministers plusteken negen staatssecretarissen. Maar minstens zo beslissend indien diegene juridische afbakening is volgens haar iets verschillend. “Ie gaat te ie constituerend overleg zowel wegens ie intu van: wij gaan dit samen uitvoeren.”,Dit zijn den twintig kandidaat-ministers van Rutte IV:,Ernst Hirsch Ballin herinnert zichzelf netwerken indien Bussemaker dat onderwerpen diegene noch indien vanzelf tijdens één minister horen nog willen wordt afgestemd te ie overleg. Via hem wasgoed den politie stellingname. Ter 1989 moest wordt vastgelegd wie daarvan den meeste zeggenschap zullen krijgen: den minister van Nationale Zaken, Ien Dales, of diegene van Justitie, Hirsch Ballin.,”Ginds hadden wij van tevoren welnu afspraken overheen geproduceerd, maar diegene moesten te ie overleg wordt bevestigd”, zegt Hirsch Ballin. “Voordat mij wasgoed ie ene essentieel punt dat bijvoorbeeld den opsporing noch zullen wordt overgeheveld zoals Nationale Zaken.”,Den oud-minister acht ie mogelijk dat weersgesteldheid dit klas ‘interdepartementaal’ stellingname is. “Er komt nu weliswaar ene minister voordat Weersomstandigheden plusteken Energie, maar wie gaat straks overheen ie internationale klimaatbeleid? Speelt den minister voordat Buitenlandse Handelsverkeer plusteken Ontwikkelingssamenwerking erin ene inherent rol? Ie is eventueel dat overheen stellingname nog nadere afspraken wordt vastgelegd.”,Heeft ie voordat den aanstaande ministers zin wegens vandaag met ene wensenlijstje aan te komen? Dat gebeurde welnu, weet oud-minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD). “Sommige ministers kwamen met allerlei budgetverzoeken. Zij waren vaak opgestookt onderbrak ambtenaren van hun ministerie, wegens nog iets binnenshuis te halen te ie constituerend overleg. Maar ik heb noch meegemaakt dat daarginds uiteindelijk iets uit voortkwam. Dat soort verzoeken worden afgekapt.”,Sterker nog: volgens Zalm stelt ie overleg “vrijwel geen galabal” voordat. “Den financiën zijn te ie regeerakkoord geregeld, den portefeuilles zijn reeds verdeeld, dus er gebeurt werkelijk vrij weinig. Ik vond ie den eerste keer welnu synoniem, maar ie stelde noch veel voordat.”,Welnu ontvang jouw den do’s plusteken don’ts te horen, zegt den voormalige VVD-minister. “Jou krijgt ie ‘blauwe roman’ uitgereikt, waarin staat waar jouw jouw indien minister aan te vasthouden hebt, hoe ie zit met den dienstauto, dat soort zaken. Ene soort ‘handboek soldaat’ voordat ministers, dat jouw mee zoals stulp toestemmen nemen.”,Oud-minister Bussemaker herkent welnu dat ambtenaren den aankomend bewindspersonen nog ene plusteken ander willen meezenden. “Maar jouw zullen jouw nooit meer voordat elkander krijgen dan den puntjes op den i.” Volgens den trio oudgedienden toestaan ie overleg daarginds zowel veel te kort voordat: vaak hooguit anderhalf uur.,”Somwijlen vormt ie beeld dat nog overheen van alles wordt heronderhandeld, maar dat is noch ie geval”, zegt Bussemaker. “Ie constituerend overleg draait zowel wegens ie met elkander vieren dat jouw er zit, doorhebben dat jouw ie gaat uitvoeren. Jou zit voordat ie vantevoren tijdens elkander: iedereen is intact opgetogen.”

Related posts
Politiek

Experts: ja dat kabinetkast grafieken tweedehands, maar tactvol welnu den juiste

2 Mins read
“U denken misschien: ene verrassend kabinetkast, ene nieuwe minister (…) dat betekent wellicht ene andere wijze van klikken. Plusteken dat gaat zowel…
Politiek

Onderzoeksraad heropent research mortierongeluk Mali, kijkt zoals verrassend feitenonderzoek

1 Mins read
Den Onderzoeksraad voordat Veiligheid heropent ie research zoals ie dodelijke mortierongeluk ter Mali ter 2016. Daartoe wordt ter ie Publiek Ministerie ene…
Politiek

Kabinetsleden op Catshuis voordat overleg overheen coronamaatregelen

1 Mins read
Ie kabinetkast is op ie Catshuis vergaderingen begonnen overheen den coronamaatregelen. Den uiterst betrokken bewindslieden overleggen met hun vaste adviseurs overheen hoe…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *