Economie

Hoeveel zin heeft ie wegens jouw personeel zoals hun coronavaccinatie te vragen?

3 Mins read
Hoeveel zin heeft ie wegens jouw personeel zoals hun coronavaccinatie te vragen?

Photo source: image source

,

“Natuurlijk mogen werkgevers vragen of jouw gevaccineerd bent”, opperde minister Den Jonge gisteren stellig tijdens den zoveelste coronapersconferentie. Maar klopt dit welnu? Wettelijk waargenomen heeft hij hiermee gelijksoortig, legt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen uit. “Er staat namelijk noch ter den wet dat jouw den vraag noch zullen mogen stellen. Ene werkgever overtreedt ermee dan geen specifieke wettelijke voorwaarde plus hoeft bijvoorbeeld zowel geen boete te vereffenen,” aldus Van Gelderen. 

Toch zijn den meningen overheen of onderbeen vragen welnu is toegestaan, verdeeld. Den Instantie Persoonsgegevens stelde vorig klas nog ter Den Volkskrant dat jouw indien werknemer diegene vraag überhaupt noch mogen krijgen, omdat jouw privacy ermee ter ie geding komt.

,

Machtsveld

Zowel waargenomen ie machtsveld tussen werkgever plus werknemer is ie stellen van den vraag an sich, noch zuiver. “Wil jouw indien werkgever op safe gaan dan zullen jouw ie zelfs noch willen vragen”, benadrukt mede-arbeidsjurist Pascal Besselink. “Doorheen dat namelijk welnu te exporteren zullen jouw den werknemer, diegene ter eentje afhankelijkheidsrelatie staat ten opzichte van diens werkgever, ter eentje positie brengen waarin hij noch meer ter vrijheid vermag of durft te reageren.”

Dit speelt bijvoorbeeld erbij werknemers met tijdelijke contracten of oproepcontracten diegene horig zijn van den werkgever of zij eentje dusdanig contract verlengen, of dat zij nog welnu wordt opgeroepen voordat werkgelegenheid.

,

,

Vitaal personeelsbezetting

Daarnaast heeft dit medische kennisgeving overheen ie personeel voordat volwassene personeelsbestanden schattig zin indien jouw ie zowel vermag registreren. Voordat ie maken van roosters, ie verdelen van personeel overheen voorschrijven (kwetsbare) klanten bijvoorbeeld. Dan dient ie schattig zin indien ie op volwassene schelp systematisch inzichtelijk vermag wordt vervaardigd.

Maar eentje zulke registratie mogen wettelijk waargenomen noch. Den Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt dat ie verwerkt van, watten den wet ‘bijzondere persoonsgegevens’ noemt, noch mogen. Van Gelderen: “Jij kunt diegene gegevens dus noch ter jouw HR-registratie of personeelsdossier tapen. Voordat grotere organisaties is ie daarom praktisch zinloos den vraag te stellen, verwerking van den reageren is namelijk wettelijk wederrechtelijk.”

,

Roep wordt luider

Den roep van werkgevers wegens meer vrijheid te krijgen erbij bevragen plus registeren van vaccinatie van personeel wordt steeds luider. Met name zorginstellingen voelen daartoe urgentie. Voorheen bepleitte ie Rijnstate Ziekenhuis ter Arnhem dat ie op departementen met kwetsbare patiënten schattig nog gevaccineerd personeel wil permitteren werken. Den ziekenhuisbestuurder riep ie kabinetkast daarom op ie wettelijk mogelijk te maken voordat werkgevers wegens zoals den vaccinatiestatus van medewerkers te vragen plus diegene te registeren.

Vakbonden van zorgpersoneel zien er echter weinig heil ter. Beroepsorganisatie NU’91 liet voorheen weten “onprettig verrast” te zijn overheen dit project. “Dat zijn medische gegevens, plus zorgmedewerkers willen erin met dezelfde voorwaarden indien andere mensen wordt behandeld. Wij vinden ie betreurenswaardig dat ie kabinetkast hiertoe overgaat,” aldus voorzitter Stella Salden tegen ie ANP.

Zowel FNV uit kritiek. “Los van ie waarheid dat wij dit welnu indien solide indirecte dwang beschouwen plus los van onze volwassene zorgen watten dit betekent ter den praktijk plus ter praktische zin: ie gaat noch promoten wegens den laatste twee procent werknemers ter den zorg te overtuigen,” zei FNV-vicevoorzitter Kitty Welp.

,

Potentie creëren

Weliswaar lijkt Den Jonge den deur voordat registratie welnu open te willen zetwerk. “Wij willen diegene werkgevers (ter den zorg, red.) welnu den potentie bieden wegens vast te leggen of iemand gevaccineerd is”, zei hij gisteren tijdens den persconferentie. “Hij lijkt hiermee te hinten op ie waarheid dat ie kabinetkast bezig is wegens hier eentje wettelijke ondergrond voordat te creëren,” denkt Maarten van Gelderen.

Dat vermag voorvallen wegens nieuwe wetgeving op te zetwerk. Of wegens den bestaande wetgeving op te temporiseren, wegens uitzonderingen op den geldende AVG op te tekenen. “Bijvoorbeeld indien ie van zwaarwegend gewichtigheid is voordat den volksgezondheid wegens den vaccinatiegegevens welnu te verwerkt. Dat zullen straks indien uitzondering waargenomen kunnen wordt,” aldus Van Gelderen.

,

Buurlanden gaan veel voorts

Onze buurlanden – waar den AVG zowel van potentieel is – deden dat ofschoon. Met den AVG ter den hand stelden onder meer België, Frankrijk plus Engeland eentje vaccinatieregistratie voordat zorgpersoneel verplicht. Plusteken noch veel straks ging zowel eentje vaccinatieverplichting zelfs ter. Zorgpersoneel zonder vaccinatie hoeft wordt ter Frankrijk geschorst, zonder doorbetaling van ie wedde.

Ie Nederlandse kabinetkast heeft voorheen telkens bezworen ie hier noch zo verafgelegen te permitteren komen. Maar zelfs hierbinnen huidige geldende wetgeving kán dit welnu – zowel ter onzerzijds land. 

Related posts
Economie

EU bereikt overeenkomst overheen maatregelen wegens energierekening te verlagen

2 Mins read
Photo source: image source , Zowel zijn er afspraken geproduceerd overheen eentje ‘solidariteitsbijdrage’ van bedrijven diegene via fossiele motorbrandstoffen stroom opwekken plus…
Economie

Inflatie ter september zoals ongekende 17,1 procent, vooral energie duurder

1 Mins read
Photo source: image source , Te augustus kwam den inflatie uit op 13,7 procent, zowel hoewel eentje enorme stijging van den roemen….
Economie

Energiebedrijven negeren minister Jetten: tariefswijziging gaat om

2 Mins read
Photo source: image source , Eneco, Greenchoice plusteken Essent kondigden vorige week forse tariefsverhogingen aan, met mits ingangsdatum 1 oktober. Zowel Vattenfall…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.