Huiselijk

Verdachtenverhoor politie schiet tekort: ‘Taart voordat recherche tijdens bekentenis’

5 Mins read
Verdachtenverhoor politie schiet tekort: ‘Taart voordat recherche tijdens bekentenis’

Photo source: image source

,

Verdachten hebben er rechtspraak op wegens ter beginsel mits schuldeloos te wordt behandeld. Te den praktijk gaat ie er somwijlen intact verschillend aan toe. Politiedocumenten, vertrouwelijke mails plus gesprekken met politiemensen plus wetenschappers geven eentje inkijkje ter ie verdachtenverhoor ter Nederland. 

‘Gênant’ 

Rechercheurs zullen ‘prat gaan’ op eentje bekentenis, zei meerdere politiemensen. “Honingbij eentje bekentenis wordt er tijdens den recherche op taart getrakteerd”, zegt eentje politiebron. Eentje ander beaamt dit plus noemt den tempo van zaken ‘intact gênant’.

Dat ie verhoor ter Nederland achterloopt op nieuwe wetenschappelijke inzichten plus den kennis tijdens verhoorders somwijlen gebrekkig is, is tijdens den politie reeds jaren vertrouwd. 

, ,

Met name tijdens den politiemensen diegene voltooid plus toe ter aanraking komen met verhoor is ie niveau slecht. “Uit research ter opdracht van den portefeuillehouder Opsporing plus diverse signalen uit teams blijkt dat den kwaliteit van verhoor ter basisteams onvoldoende is”, is op te maken uit eentje inwonende mail. 

Te eentje andere mail stelt dezelfde politiemedewerker dat verhoorders voorbeeldig eentje lijstje vragen afwerken, “maar dat den beantwoorden toch helaas noch hebben geleid totdat ondervragen. Zelfs noch mits ginder overduidelijk oorzaak toe wasgoed.”

,

,

Diegene kritiek herkent eentje waterbron: “Somwijlen vraagt eentje verhoorder aan den verdachte of hij nageslacht heeft. Mits hij dan zegt dat hij geen nageslacht heeft, is den vervolgvraag: hoeveel? Ja, dan snap jou ie dus noch.” 

‘Beschermen tegen den politie’

Eentje politiebron noemt den kwaliteit van verhoren ‘grotendeels slik’. 

, ,

‘Gebrekkig zelfinzicht’ 

Ie verbeteren van den kwaliteit is lastig omdat sommige politiemensen denken dat zij ie was verrichten plus hun zwakke punten noch thuisbrengen. Te eentje evaluatie van eentje verhoortraining voordat Friese rechercheurs wordt dit omschreven mits ‘gebrekkig inzicht ter inherent competentie’ plus den ‘onbereidheid wegens inherent ontwikkelpunten te vermelden’. 

Te eentje inwonende factsheet uit 2018 erkent den politie dat ie thema verhoor ‘te weinig plus noch structureel den voetlicht van den politie’ heeft. 

Rechercheurs leren op den Politieacademie hoe zij eentje verdachte willen verhoren. Daarheen wordt onderricht gegeven op ondergrond van den kennisgeving uit den Handleiding Verhoor. Den handleiding beschrijft welke verhoormethoden kunnen wordt toegepast plus hoe verhoorders te werkgelegenheid willen gaan. 

‘Noch wetenschappelijk’ 

Ie pil is pennen voort eentje docent-gedragswetenschapper van den Politieacademie plus eentje voormalige leraar. Volgens den Politieacademie is den kennisgeving uit ie pil ‘wetenschappelijk onderbouwd’, maar gerenommeerde wetenschappers ter ie strafwet weerspreken dat.

“Ie is eentje pil waarin wordt geshopt uit wetenschappelijke literatuur, maar den gebruikte verhoormethoden zijn zelf geprepareerd plus staan rechthoekig op watten internationale richtlijnen acceptatie”, zegt eentje kenner. 

,

Passages uit den ‘Handleiding Verhoor’

  • ‘Den verdachte wordt beloond mits hij zijn verklaring bijstelt na confrontatie plus mits dit overeenkomt met den tactische richtlijn’ (ie verzamelde bewijsmateriaal)
  • ‘Voorwaarde wegens jou tactiek noch prijs te geven, is dat jou vragen stelt diegene verafgelegen ligt van jou eigenlijke mikpunt. Onderschikkend van den beschikbare tijdstip plus ie type verdachte moeten jou den mate van omsingeling afstemmen. Ie moeten den verdachte noch manifest zijn watten jouw bedoeling is.’  
  • ‘Mits jou den meeste tactische gebruiksaanwijzingen plus den doelen daarbij hebt besproken plus den verdachte geen afdoende verklaring voordat den tactische gebruiksaanwijzingen heeft gegeven, kun jou trachten meer duidelijkheid te krijgen voort te stapelen. […] Op dit wijze genereer jou druk tijdens den verdachte.’

, In deze kamer ondervragen verhoorders een verdachte Te dit ruimte uithoren verhoorders eentje verdachte

,

‘Beloning voordat verdachte’ 

Somwijlen staat kennisgeving uit ie pil zelfs rechthoekig op internationale richtlijnen op ie landstreek van verhoor. Zo wordt gesproken overheen ‘druk opbouwen’ tijdens eentje zwijgzame verdachte plus eentje ‘beloning’ voordat den verdachte wanneer zijn vertelsel overeenkomt met ie verzamelde bewijsmateriaal. Den internationale richtlijnen, diegene volgend klas zoals verwachten voort den Veiligheidsraad wordt aangenomen wijzen dit tactieken zonet voltooid. 

Deskundigen vermelden den Nederlandse tactieken ‘misleidend’ plus ‘afgedankt’. “Ie gaat wegens eentje bekentenis. Dat zullen zij informeel noch zeggen, maar ter den praktijk is dat welnu zo”, zegt emeritus-hoogleraar rechtspsychologie aan den VU, Peter van Koppen. “Den waarheid is datgene watten den politieman denkt dat den waarheid is.” 

“Ie is eentje spelletje”, oordeelt rechtspsycholoog Robert Horselenberg van den Maastricht University. “Den handleiding zit er wetenschappelijk ongeacht plus ter den praktijk zit jou er dus zowel ongeacht.”

Zonder den politie tweedehands zowel den Koninklijke Marechaussee dezelfde verhoormethoden. 

,

Reactie Nationale Politie

Den politie zegt zichzelf noch te thuisbrengen ter den kwalificatie uit den mails, dat ie verhoor mits ‘onvoldoende’ wordt bestempeld. “Ik denken dat den kwaliteit van verhoor overheen ie generaal op orde is. Plus dat ie steevast huis schenkkan. Aan diegene vooruitgang werken wij dagelijks”, zegt portefeuillehouder Verhoor Leo Wallage namens den Nationale Politie. 

Incidenten schenkkan den politie noch uitsluiten, maar volgens Wallage is ie verhoor noch gestructureerd op ie verkrijgen van eentje bekentenis. Den volledige beantwoorden van den Nationale Politie zijn hier te vinden. 

Reactie Politieacademie

Den Politieacademie laat weten dat hun onderwijs op ie landstreek van verhoor volledig ter streep is met internationale richtlijnen. Zowel verwerpt den universiteit den kritiek dat den ginder aangeleerde verhoormethoden noch volstaan. Voorts is dit week eentje nieuwe Handleiding Verhoor verschenen. Den volledige beantwoorden zijn hier te vinden. 

Reactie Publiek Ministerie 

Responderen op vragen van ie Publiek Ministerie zijn hier te vinden. 

,

Valse bekentenissen

Volgens deskundigen kunnen den tactieken diegene ter Nederland wordt ingezet leiden totdat valse bekentenissen, bijvoorbeeld wanneer eentje verhoorder den verdachte stoer onder druk zet. Horselenberg: “Te diegene gevallen waarvan wij weten dat valse bekentenissen eentje rol hebben gespeeld, zijn den verhoorders er nog steeds van overtuigd dat zij den dader hadden.” 

, Ina Post zat jarenlang onterecht vast na een valse bekentenis Ina Postbode zat jarenlang onterecht vast na eentje valse bekentenis

,

Zo worden zorgmedewerker Ina Postbode veroordeeld nadat zij valselijk had vertrouwd twee vermoorden te hebben voltooid. Zoals inherent zeggen wasgoed zij voort den recherche onder druk gezet. Zowel ter den Schiedammer Parkmoord worden eentje valse bekentenis afgelegd voort den oorspronkelijke verdachte Cees B..

“Vaak gaat ie was, maar voort zuiver geluk”, zegt rechtspsycholoog Horselenberg. “Den meeste zaken zijn obstakel plus klaar plus komen was, maar mits ie er op aankomt dan moeten jou noch op botte lompigheid ie verhoor verrichten, zo van: zo handelen ik ie steevast.”

Opnames van verhoor

Eentje van den verbeteringen diegene den politie den afgelopen tijdstip welnu heeft doorgevoerd, is ie ombouwen van den 500 verhoorkamers. Diegene zijn gemoderniseerd plus voorzien van opnameapparatuur. Honingbij veel zware delicten plus tijdens kwetsbare verdachten, zoals iemand met eentje verstandelijke restrictie, wordt ie verdachtenverhoor opgenomen, zodat straks geen onduidelijkheid schenkkan existentie overheen watten voort eentje verdachte is verklaard. 

Op dit uur wordt 5 procent van den verhoren opgenomen op audio of video.

,

Voorschrift geschrapt

Weliswaar vormt ginder volgens advocaten plus deskundigen zowel willekeur nu ie Publiek Ministerie (OM) den richtlijn overheen ie opvangen van verhoren heeft geschrapt. Erin worden vastgelegd wanneer eentje verhoor precies moest wordt opgenomen. Delicten waar eentje celstraf van twaalf klas of meer op staat, werden standaard op audio plus video opgenomen. 

Diegene richtlijn is voort ie OM vervangen voort eentje ‘regel’. Diegene is, ter tegenstelling totdat den richtlijn, noch publiek. Verdachten plus advocaten kunnen er daarom geen rechten aan ontlenen. Volgens den Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) verzwakt dat den positie van verdachten. “Jij schenkkan tijdens jou verhoor namelijk geen beroep meer verrichten op den richtlijn wegens eentje verhoor op te nemen”, zegt vice-voorzitter Marnix van der Werf.

Ie OM plus ie ministerie van Justitie plus Veiligheid ontkennen dit plus stellen dat advocaten steevast ie Europees Verdrag voordat den Rechten van den Wezen kunnen inroepen. “Maar dat schenkkan noch tijdens jou verhoor, maar uitsluitend naderhand tijdens den tribunaal. Maar dan zijn den verhoren reeds geweest”, zegt Van der Werf. 

,

Verantwoording

RTL Televisiejournaal deed maandenlang research zoals verdachtenverhoren ter Nederland. Dit vertelsel is totdat stand gekomen op ondergrond van gesprekken met politiemensen, wetenschappers plus advocaten.

Op onderbouwing van den Wet Openbaarheid van Bestuur hebben wij documenten verkregen van den politie plus den Politieacademie. Daarnaast heeft RTL Televisiejournaal inzage gehad ter vertrouwelijke mails plus documenten van bronnen te plus buitenshuis den politie. Omwille van den dekking van den betrokken personen is noch iedereen met naam geciteerd, maar hun namen zijn vertrouwd tijdens den redactie. 

Related posts
Huiselijk

Dolfinarium mogen dolfijnen schattig verkopen aan China mits dierenwelzijn ter orde is

1 Mins read
Photo source: image source , Indien ie aan ie Dolfinarium ligt, gaan den dieren zoals ie Hainan Ocean Paradise ter China. Kamerleden…
Huiselijk

Haags raadslid opgepakt wegens 'verdacht rijrichting' te buurt van Rutte

2 Mins read
Photo source: image source , Den fractievoorzitter van den Haagse Partij van den Unie worden volgens ie AD opgepakt ingevolge den Voorkomendheid…
Huiselijk

Moeder verdacht van moord met zware pijnstillers op 11-jarige zoon

1 Mins read
Photo source: image source , Den vrouw moest vandaag voordat ie vantevoren erop den tribunaal te Breda verschijnen. Den werpen worden destijds…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *